Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyonumuz:

Yerel iş birlikleri ve alandaki yetkin uzmanlar ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde dosyaların takip edilerek denetimli serbestlik sürecine alınan, 14-29 yaş arası çocuk ve gençlerimize bütüncül  bir yaklaşım oluşturarak çocuk ve ailelerine yönelik, çocuk-aile merkezi oluşturduk. Bunun için ilk olarak proje kapsamında Istanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ndeki uzmanlarımıza eğitimler verildi. Çeşitli üniversitelerden gelen öğretim görevlileri ve uzman psikologların farklı alanlarda verdiği eğitimlerle kendilerini daha ileriye taşıyarak doğru yaklaşım tekniklerini geliştirdiler.

Denetimli serbestlik yönetmeliğine uygun olarak yürütülen faaliyetlerin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılabilmesi için, odaların fiziki koşullarının uygun bir şekilde güçlendirilmesi, bireysel görüşme odaları, grup çalışma odaları, hobi odası, spor odası, müzik odası tasarlandı.

Bireysel görüşme odalarında, çocuk ve aileyle bir arada görüşme sağlanırken, aile bilinçlendirme ve yönlendirme doğrultusunda hizmet verilmektedir. Grup çalışma odalarında, uzmanlarımız tarafından çocuk-aile bilinçlendirilmesine yönelik seminerler verilmektedir. Hobi odası, müzik odası, spor odasında ise çocukların aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirebilmesine uygun olarak düzenlenmiştir. Çocuklar burada çeşitli oyunlar ve sportif faaliyetlerle eğlenirken, çalışma alanında teknolojiyle iç içe öğrenebilmektedir.

160 çocuk ve 160 ebeveyni hedefleyen projede suç oranının düşürülmesi amaçlanırken, gençlerin kendi yaşamlarına yön verebilme ve hayatlarına pozitif şekilde katkı sağlayabilmek için çabalıyoruz. Seminerler, sosyal ve kültürel faaliyetlerle suç oranının, gençlerin zararlı alışkanlıklarının önlenmesinde ve hayata bakış açılarının farklılaşmasında büyük değişiklikler olacağının inancındayız.

Vizyonumuz:

Gençlerin suç işlemesine neden olan davranışların düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıkan çocuk ve gençlerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunması işlevinin yerine getirilmesi amaçlamaktayız. Proje kapsamında suça karışan, evden kaçma eğilimli ve madde kullanan çocuk ve gençlerin davranışları ve ailelerinde gözlemlenen ilişkiler değerlendirilecektir. Böylece, çocuklar ve gençleri bu projeyle daha bilinçli bireyler haline getirerek, hayata bakış açısının değiştirilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye'de ilk kez çocuk ve genç yaş grubuna yönelik oluşturulan çocuk-aile merkezinin açılmasıyla, merkez faaliyetlerinin kurulacak ağ sayfası üzerinden duyurularak yaygınlaştırılması için örnek olmayı amaçlıyoruz.

Proje Ekibi

Destekleyenler