Faaliyetler

Temel Faaliyetler

 • Hazırlık Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Denetimli Serbestlik Çocuk ve Aile Merkezi'nin Fiziksel Altyapısının Oluşturulması
 • Araştırma Faaliyetlerinin yürütülmesi- ön testlerin uygulanması
 • Eğitim Müfredatının oluşturulması
 • Eğitimlerin Personele Uygulanması
 • Eğitici Eğitimi ve Süpervizyonun uygulanması
 • Projenin Web Sayfasının oluşturulması
 • Çocuk ve Aile Eğitimlerinin Düzenlenmesi
 • Çocuk ve Aile Katılımlı Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
 • Merkez personeline El Kitapçığının Hazırlanması
 • Projenin Bilimsel Etkililiğin Ölçülüp Raporlandırılması
 • Projenin Basın Lansmanının Yapılması

Destekleyenler