Proje Ortakları

İstanbul Valiliği

Projenin Hazırlanmasındaki Rolü ve Katılımı;

İstanbul Valiliği projenin hazırlanması aşamasında rol ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla hazırlık toplantıları yapılmıştır. Bu toplantılarda projenin amaç ve hedeflerine katkı yapmak için görüş alış verişinde bulunmuştur.

Projenin Uygulanmasındaki Rolü ve Katılımı;

1. Proje süresince projenin faaliyetlerinin duyurulması konusunda iletilen haberlerin genel ağ sayfasından duyurulması
2. Proje açılış ve kapanış toplantısının yapılacağı mekanın belirlenmesinde tarihi ve kültürel değere sahip uygun bir yer önerilmesi
3. Hem tanıtım ve hem de kapanış toplantısına en üst düzeyde protokol katılımının sağlanması için destek olunması

Sultangazi Belediyesi

Projenin Hazırlanmasındaki Rolü ve Katılımı;

Sultangazi Belediyesi projenin hazırlanması aşamasında rol ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla hazırlık toplantıları yapılmıştır. Bu toplantılarda projenin amaç ve hedeflerine katkı yapmak için görüş alış verişinde bulunmuştur.

Projenin Uygulanmasındaki Rolü ve Katılımı;

Sultangazi Belediyesi, proje faaliyetlerinde almış olduğu sorumlulukları yerine getirerek projenin uygulamasına aktif rol üstlenerek katılacaktır.

İstanbul Arel Üniversitesi

Projenin Hazırlanmasındaki Rolü ve Katılımı;

Projenin hazırlanması sürecinde Ortak, proje konusu alanda akademik birikimini paylaşmış ve gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler ile ilgili olarak görüşlerini paylaşmıştır. Bunların yanı sıra, Başvuru Sahibi ve Ortak yaptıkları toplantılar sonucunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin içeriği; projenin amaçlarını ve yapılacak faaliyetleri belirlemişlerdir.

Projenin Uygulanmasındaki Rolü ve Katılımı;

Başvuru Sahibi ve Ortak yaptıkları toplantılar sonucunda aşağıdaki faaliyetlerin İstanbul Arel Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmiştir:
1. Adli Sistemde Etkili Görüşme Yapma ve Sosyal İnceleme Raporu Yazma Eğitimi Verilmesi
2. Üniversite düzenlenecek geziler ve sosyal etkinlikler
3. Açılacak merkezde stajyer görevlendirme
4. Merkez bünyesinde hayata geçirilecek sosyal hizmet süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırma yürütülmesi

Destekleyenler